Yhdistyksen toiminta

Tenon kiinteistönomistajat ry. on perustettu juhannuksena 2015 Veikko ja Lauri Rintamäen ja Matti Pesosen toimesta. Yhdistys perustettiin ajamaan ulkopaikkakuntalaisten kiinteistönomistajien asiaa Tenon kalastussopimukseen liittyvissä asioissa.

Heti perustamisvaiheessa päätettiin, että yhdistys toimii kaikilla kiinteistönomistukseen tyypillisesti liittyvillä aloilla kuten kalastus-, metsästys- ja kulkuoikeudet, kaavoitus, jätehuolto ja vastaavat.

Yhdistys edustaa jäseniään kuntaan, valtioon ja yleensä viranomaisiin päin lähinnä lausunnonantajana mutta muutoinkin aktiivisena toimijana.

Yhdistyksen virallisesti kirjattu toiminta on luettavissa yhdistyksen säännöistä. Sieltä selviää myös muut yhdistyksen sääntöihin sisältyvät asiat.

Yhdistyksen jäsenmäärä on tasaisesti kasvanut ja vuoden 2019 alussa yhdistyksessä on 218 henkilöjäsentä ja 6 yritysjäsentä. Yhdistyksen tavoite jäsenhankintakampanjassa on yhdistyksen painoarvon nostaminen ja sellaisen koon saavuttaminen jäsenmäärässä, ettei meitä voida sivuuttaa kiinteistöjä koskevissa asioissa.

Toiminta koostuu lähinnä hallituksen ja puheenjohtajan aktiivisesta kanssakäymisestä viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa.
Jäsenille tiedotetaan asioista sähköisellä jäsenkirjeellä. Yhdistyksen jäseniltä toivotaan aktiivisuutta tärkeänä pitämiensä asioiden toimittamisessa hallituksen jäsenille tai puheenjohtajalle.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HALLITUS

LIITY JÄSENEKSI